Od 14.04 pracujemy dyżurowo, codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 11.00-15.00.

Podczas dyżurów będzie można wykonać badanie wzroku i dobrać okulary korekcyjne. Nie będziemy w tym okresie wykonywać pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego ani doboru soczewek kontaktowych.

W okresie dyżurów wprowadzamy specjalne procedury postępowania, które pomogą zapewnić maksimum bezpieczeństwa zarówno Wam jak i nam samym. Dlatego uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami działania salonu podczas epidemii i bezwzględne stosowanie się do nich w razie potrzeby wizyty w naszym salonie w tym trudnym okresie. Uczulamy, że jest to okres wyjątkowy, dlatego prosimy o rozważenie konieczności wizyty w tym terminie. Pamiętajcie, że dbając o swoje zdrowie, dbacie o zdrowie innych, a podczas epidemii najlepszym rozwiązaniem jest po prostu pozostanie w domu #zostańwdomu

My natomiast postaramy się, aby nasz salon optyczny był salonem bezpiecznym, na tyle na ile jest to tylko możliwe w czasach epidemii #bezpiecznysalonoptyczny

W miarę rozwoju sytuacji, dni oraz zasady funkcjonowania dyżurów mogą ulec zmianie.

Procedury postępowania podczas epidemii koronawirusa

  1. Pacjenci są przyjmowani w trybie indywidualnych wizyt po uprzednim umówieniu telefonicznym. Salon jest zamknięty dla innych odwiedzających w czasie wizyty umówionego pacjenta. Klient może pojawić się na wizytę z jedną osobą towarzyszącą, która również musi bezwzględnie przestrzegać regulaminu. Chęć przyjścia z osobą towarzyszącą musi zostać wcześniej zakomunikowana.
  2. Zarówno salon optyczny Optyk Plucińska, jak i klienci zobowiązują się do korzystania z płynu do dezynfekcji rąk przed, w trakcie jak i po wizycie w salonie optycznym
  3. Salon optyczny Optyk Plucińska jest upoważniony do przeprowadzenia z klientem dodatkowego wywiadu odnośnie samopoczucia i ewentualnego kontaktu z osobami z grupy ryzyka (objętymi kwarantanną domową, hospitalizowanymi z powodu koronawirusa, etc.) oraz dokonania pomiaru temperatury jego ciała przed przyjęciem na wizytę
  4. Salon optyczny Optyk Plucińska jest zobowiązany do przeprowadzania regularnych dezynfekcji, w szczególności po każdej wizycie pacjenta (dotyczy wszystkich aparatów, pomocy, przedmiotów, itd. z którymi miał styczność pacjent)
  5. Salon optyczny Optyk Plucińska jest zobowiązany do regularnego wietrzenia pomieszczeń
  6. Salon optyczny Optyk Plucińska oraz klient/pacjent mają obowiązek zadbać o jak największą możliwą odległość pomiędzy sobą (1,5-2 metry).
  7. Salon optyczny Optyk Plucińska zachęca klientów do korzystania z płatności bezgotówkowych
  8. Klient decydujący się na wizytę w salonie, zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu oraz stosowania się do poleceń personelu w zakresie zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii

Niniejszy regulamin postępowania został stworzony w oparciu o stanowisko Konsultanta Krajowego ds. Okulistyki.